Mäta radon – viktigt för hälsan

Cirka 400 000 bostäder i Sverige uppskattas idag ha förhöjda nivåer av radon i inomhusluften, vilket ökar risken för lungcancer vid långvarig exponering. Årligen drabbas cirka 500 personer i Sverige av lungcancer på grund av radon, som kan tränga in i våra hem från marken, byggmaterial eller vattnet vi använder. Det enda tillförlitliga sättet att upptäcka radon är genom mätning.

Det mest tillförlitliga sättet att mäta radonnivåerna är genom en långtidsmätning som sträcker sig över minst 60 dagar mellan 1 oktober och 30 april. För bostäder och allmänna lokaler är det årliga gränsvärdet för radonhalten satt till 200 Bq/m3 som medelvärde.

Det är enkelt att mäta radon! Du kan beställa radondosor och följa instruktionerna för placering. När mätperioden är över kan du skicka tillbaka dosorna för analys. Efter ungefär en vecka får du veta om det finns höga radonhalter eller inte.

Det är viktigt att utföra en radonmätning i följande situationer:

  • Vid köp eller försäljning av en bostad
  • Vid renovering eller tillbyggnad
  • Vid ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystem
  • Vid byggande av ett nytt hus
  • Om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen
  • Om du misstänker att det finns radon i din bostad.

Om radonhalten är förhöjd efter en radonmätning, så bör en radonbesiktning utföras för att ta reda på vilka åtgärder som behöver vidtas. Besiktningen utförs på plats och syftar till att identifiera hur radonet kommer in och hur det kan tas bort.

En besiktningsman kan hjälpa till med att få en klar bild av problemet genom att granska huskonstruktionen och genomföra en genomgång av bostaden eller byggnaden. Ventilationen och eventuella läckor kontrolleras och det görs även mätningar av gammastrålning från bostaden eller byggnaden.

Beroende på källan till radon finns det olika sätt att utföra radonsanering.

Vid radon från marken kan sanering ske genom radonsug, radonbrunnar eller tätningar. Den vanligaste metoden för att minska radonhalten inomhus i dessa fall är installation av en radonsug.

För att ta itu med radon i byggmaterial behöver luftomsättningen ökas genom att installera eller förbättra ventilationen.

Vid radon i hushållsvattnet måste vattnet luftas innan det tas in i huset.

Vill du mäta radon – beställ radonmätning här!

Written by